Fjeld Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141011-33

Fredningsnr.
21165

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav : Klemstrup = Marie Magdalene by Høj, 8 x 1,25 m. Mindre hul i V. I højskov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, Fjeldskov, Marie Magdalene S, Sønder Hald H. Den er bygt paa en Bakkeskrænt saaledes, at dens Fod falder sammen med Bakkeaffaldet. Den synes ubrudt og er overgroet med Bøge. Flere fremtrædende Steen i dens Overflade tyder paa, at den er afdækket med mindre Koltringer. Bevoksning: 1988: Løvtræer

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 8 m i Diameter, 1 1/4 m. høj. Mindre Hul i V. I Højskov.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rundhøj beliggende på N-vendt bakkekant. Højsiderne i V, N og Ø går noget i ét med bakkeskråningen, hvorved højden varierer mellem (i S) 1,2 m. og 2,5 m. I N og V 2 fodkranssten; herudover talrige mindre sten synlige overalt i overfladen. V for toppen et mindre, gammelt krater, ca. 2,5 x 1,5 x 0,5 m. Ca. 25 m. S for højen en anden, mindre høj (ikke nærmere registreret; se Jesper Laursens materiale). Bevoksning: 1988: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fodkranssten ikke umiddelbart synlige. Mod nord ligger to sten midt på bakken og to sten nedenfor - tilhørende højen? Det er meget vanskeligt at skelne høj fra bakke mod vest, nord og øst. Bevokset med et stort løvtræ - intet græsdække.

Litteraturhenvisninger  (0)