Langdalshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141011-35

Fredningsnr.
21167

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav : Klemstrup = Marie Magdalene by Høj, "Langdalshøj", 19 x 1,5 m; mindre, nu tilgroet topbrud; lyngklædt.
Undersøgelsehistorie  (5)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdalshøj, Fjeldskov, Marie Magdalene S, Sønder Hald H. Ligesom Nabohøjen [sb.nr. 34] har den mistet næsten alle sine Fodsteen, og desuden har den et mindre Topbrud. Fra Langdalsbakkerne haves en dejlig og vidstrakt Udsigt, og saa forskjelligartet at vort Fædreland kun faa Steder kan opvise noget saa smukt. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdalshøj, Høj 19 m i Diameter 1½ m høj; mindre, nu tilgroet Topbrud, lyngklædt.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Langdalshøj". Danner tvillinghøj med 2116:6. Beskadigelser: Se denne. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. To gamle rodvæltere mod nord. Bevokset med græs og enkelte små graner. Beliggende i lysning.

Litteraturhenvisninger  (0)