Staalbæk Gd.
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Kerteminde

Sted- og lokalitetsnr.
080112-17

Fredningsnr.
33178

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Randsten?

Fredningstekst
Tingl.: 22-11-1911, gdr. Niels Pedersen. Diplom Afmærkn.: MS 1935 P.A. Riismøller. Iflg. beskrivelsen ved fredlysningen i 1911: En høj, 4,50 x 53 m. Mindre indskæring i nordre side. En sti op ad siden. Yderligere beskrivelse i 1953: Den omtalte sti fører op ad nordsiden. Højens tværmål er 18-20 m.
Undersøgelsehistorie  (7)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en høj naturlig Banke er en rund Høj, 190' i Omkreds, omtr. 14' høj. - Der er gravet nogle Huller i Toppen og et Indskær i den nordlige Side. - Højen er til Dels bevoxet med Tjørn og Hyld. - Ved Foden af Højen ses enkelte store Stene, der dog ikke synes at være Levning af en regelmæssig Kreds af Randstene.

1884 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Der er gravet i toppen og i nordlige side.

1911 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1930 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 164/30
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forespørgelse om fredlysning af den allerede fredede høj.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En høj, 4,50 x 53 m. Mindre indskæring i nordre side. En sti op ad siden. Fredl. 1911 af grdj. Niels Pedersen. Den omtalte sti fører op ad nordsiden. Højens tværmål 18-20 m.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)