Esterhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Kerteminde

Sted- og lokalitetsnr.
080112-11

Fredningsnr.
331710

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 3-4-1888, baron C. Iuel-Brockdorff. Afmærkn.: MS iflg. angivelse af G. Rosenberg, 1910. "Esterhøj" eller "Hestehøj", en toppet høj, 15' høj, der indeslutter en gangbygning. Kammeret er 22' langt, 5'9'' til 5'2'' bredt, ca. 5' højt. Den sydvestlige del er meget fyldt med jord. Gangen, der vender i sydøst, er ligeledes for det meste jordfyldt. Tilstand 1953: som ved fredlysningen, dog er kammer og gang frigravede. Gangens sydvestside er rejst af opstablede min- dre marksten. Højens vest- og nordside kratbevokset. NMI: .... med jord (fjernet ved berejsningen i 1953). Gan- gen, der .........
Undersøgelsehistorie  (14)
1880 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved udgravning af højen fandtes levninger af 10 skeletter, navnlig hovederne, i siddende stilling, formentlig alle i kammeret.

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Markens østlige Del er en rund Høj ("Estershøj" eller "Hestehøje" kaldet), 233' i Omkreds, omtr. 15' i lodret Højde. Deri er en Gangbygning. Gangen, S.Ø.- N.V., er til Dels ødelagt og fyldt med Jord, dens Højde er 3'2", Indgangen til Kammeret er 2'3" bred. Kammerets sydvestlige Del er for det meste fyldt med Jord; den nordvestlige Del, fra Indgangens Begyndelse, har en Længde af 10'; Kammerets Bredde er 5'2"-5'9", dets Højde 4'3"-5' (Pl.II). - Højen blev udgravet for 4-5 Aar siden [ca.1880]. Der fandtes Levninger af 10 Skeletter (navnlig Hovederne), i siddende Stilling, formentlig alle i Kammeret. I Gangen laa et halvt Vildsvinehoved. Tidligere skal der have været Randstene om Højen.

1884 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1888 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1934 Museal udgravning
Journal nr.: 68/34
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj med jættestuekammer og gang mod øst. Der fandtes et uforstyrret gravlag med skeletter og oldsager under en nedfalden dæksten.

1934 Museal restaurering
Journal nr.: 68/34
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1934 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 68/34
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Esterhøj eller Hestehøj, en toppet høj, 15' høj, der indeslutter en gangbygning. Kammeret er 22' lang, 5'9" til 5'2" bredt, ca. 5' højt. Den sydvestlige del er meget fyldt med jord (fjernet ved berejsningen i 1953). Gangen der vender i sø., er ligeledes for det meste jordfyldt. Fredl. 1888. Kammer og gang er frigravede. Gangens sydvestside er rejst af opstablede mindre marksten. Højens vest- og nordside kratbevokset.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1999 Registrering af knoglemateriale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Fra dette fundsted forefindes der ubrændt knoglemateriale på Antropologisk Laboratorium. På AL registreret som: Martofte/Hesthøj; stenalder; 68/34; PMD 10; A36474-82.

2004 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fejl ved digitalisering 1981 rettet.

2011 Museal restaurering
Museum Sydøstdanmark
Den velbesøgte jættestue fremstod i lidt forsømt tilstand med flere nedbrudte tørmure og løse tørmursfliser. Restaureringsarbejdet bestod primært i at rense og tømme jættestuen for indskreden jord og sten. Der blev tilført Nexø-sten til reparation af tørmurene.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

Litteraturhenvisninger  (0)