Skjørring

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141015-9

Fredningsnr.
211518

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,50 x 13 m. Større, uregelmæssig sænkning i toppen. Noget afgravet i siderne. Græsklædt i ager. GI-mærke i top.
Undersøgelsehistorie

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af en Høj, Skjøring B, Skjøring S, Sønderhald H. Af denne Høj er der kun en lyngklædt Rest tilbage; thi den er brudt baade fra Øst og Vest. Desuden har den mistet sin Fod rundt om til alle Sider. Fodsteen sees ikke; thi de ere formodentlig fjernede en efter en som Ploven naaede ind til dem. Højen er bygt af Muld. Bevoksning: 1988: Græs

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,50 x 13 m. Større, uregelmæssig Sænkning i Toppen. Noget afgravet i Siderne. Græsklædt i Ager. (GI-Mærke i Top).

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948: Uforandret. [[Fredet]] Bevoksning: 1988: Græs

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; noget udfladet; afpløjet til firkantet grundplan. Stor sænkning i top. Ved NØ-fod en smule affald: Lidt kvas, et juletræ, et par stykker kasseret gulvtæppe og et par brokker leca-beton - alt dog i beskedent omfang og ikke synligt fra afstand. Ejer ikke hjemme efter mit besøg ved højen. Skriftlig påtale virker for bombastisk i relation til forsyndelsens beskedne omfang. Bevoksning: 1988: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, dog er affaldet fjernet. Højen er bevokset med græs og en enkelt busk/træ mod NØ. Synlig fra offentlig vej.