Martofte
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Kerteminde

Sted- og lokalitetsnr.
080112-16

Fredningsnr.
33179

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten?

Fredningstekst
Tingl.: 3-4-1888, baron C. Iuel-Brockdorff. Afmærkn.: MS iflg. angivelse af G. Rosenberg 1910. En høj, 10' høj, 166' i omkreds. Spor af tidligere gravninger i vest og sydvest. Foden noget afkørt, muligvis ved pløjning i gammel tid. I toppens sydøstside en ældre, overfladisk ned- gravning 3 x 2 m.
Undersøgelsehistorie  (10)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en naturlig Banke er en rund Høj, 166' i Omkreds, omtr. 10' høj. - Der er gravet noget i Højens sydvestlige og vestlige Del, hvorved der skal være fundet Potteskaar, og derhos brændte Ben, Aske og Broncestykker. - Ved Foden af Højen ses enkelte store Stene, der dog ikke synes at være Levning af en regelmæssig Kreds af Randstene.

1884 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fund af potteskår, brændt ben og bronzestykker.

1884 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravning i højens sydvestlige og vestlige del.

1888 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En høj, 10' høj 166' i omkreds. Spor af tidligere gravninger i vest og sv. Foden noget afkørt, muligvis ved pløjning i gammel tid. I toppens sydøstside en ældre overfladisk nedgravning 3 x 2 m.

1953 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nedgravning i højtoppens sydøstside.

1953 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højfoden noget afpløjet.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2004 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fejl ved digitalisering 1981 rettet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

Litteraturhenvisninger  (0)