Mårhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Kerteminde

Sted- og lokalitetsnr.
080112-21

Fredningsnr.
33177

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Hindsholms smukke jættestue Mårhøj ligger på en naturlig bakketop og ser derfor ekstra imponerende ud. Det 10 m lange og godt 2 m brede gravkammer blev udgravet i 1868 af den lokale gårdejers søn. Her fandt han nogle menneskeknogler og en ravperle som de eneste rester af bondestenalderens begravelser. I gangen stod en urne med brændte ben, men den må have været fra yngre bronzealder eller måske fra jernalderen. Det var egentlig meningen, at højen skulle sløjfes og bruges til opfyldning. Men gårdejeren og hans søn blev åbenbart så begejstrede for jættestuen, at de omhyggeligt passede på den, forsynede indgangen med en dør og lod besøgende låne nøglen uden betaling.
Anlæg og datering  (4)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 3-4-1888, baron C. Iuel-Brockdorff Afmærkn.: MS ifølge angivelse af G. Rosenberg 1910. "Moreshøj", indesluttende en udmærket bevaret, ualmindelig stor gangbygning, hvis kammer er 32' langt, 7' bredt, 5,5' højt. Gangen, der vender i sydøst, er 22' lang. Højen er opkastet på en naturlig isoleret banke, med hvis sider hø- jens går umiddelbart i flugt, så at indgangen til gangbyg- ningen synes at udmunde midt i højskråningen. Tilstand 1953: som deklarationens.
Undersøgelsehistorie  (23)
1868 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor gravhøj med jættestue med indgang imod ØSØ. I gangen fandtes skeletter, en urne med aske og ben og i kammeret en ravperle.

1868 Registrering via historisk dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1868 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1869 Genstand givet til museum
Journal nr.: OBM204
Fyns Stiftsmuseum
Fyns Stiftsmuseum modtager 1 skraber og en lille flække, der var fundet i jættestuen Mårhøj. Inventarnr.: FS2103

1869 Genstand registreret i privateje
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Flintpilespids, der opbevares på gården.

1869 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestuen er udgravet for nogle år siden af ejerens søn, der har sat dør for indgangen. I kammeret enkelte menneskeben, nogle lerkarskår og en flintpilespids, der opbevares på gården.

1877 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I jættestuens gang skal være fundet et par skeletter og en potte af form som en jydepotte. I kammeret en ravperle.

1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1878 Museal prøvegravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Undersøgelse af højen ved et profilsnit i højsiden.

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en naturlig Banke ligger "Moseshøj", hvori er en udmærket, vel bevaret Gangbygning (Beretning om Udgravningen, Opmaaling og Tegninger, ant.-top. Arkiv). Mange Sagn om den.

1888 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høien med den store Gangbygning kaldes i tidligere Beretning "Moreshøj", men paa Generalstabens Kort "Marehøj". Udtalen paa Stedet synes at være "Morhøj".

1932 Museal restaurering
Journal nr.: 260/32
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fund af urne i forbindelse med restaurering af jættestuens gang.

1944 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 138/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anmeldelse af hærværk i jættestuen.

1944 Museal besigtigelse
Journal nr.: 138/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1944 Beskadigelse/hærværk
Journal nr.: 138/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 783/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Privat forespørgelse ang. Maarhøj.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Moreshøj, indesluttende en udmærket bevaret, ualmindelig stor gangbygning, hvis kammer er 32' lang, 7' bred. 5,50' højt. Gangen, der vender i sø., er 22' lang. Højen er opkastet på en naturlig, isoleret banke, med hvis sider højen går umiddelbart i flugt, så at indgangen til gangbygningen syns at udmunde midt i højskråningen. Fredl. 1888. Tilstand som deklarationens.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1995 Museal restaurering
Journal nr.: NM 7865/95 (SN 613-413)
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestuens tørmure blev afrenset og restaureret. Manglende tørmur blev erstattet med tilførte sten. Gulvet i jættestuens kammer blev oprenset. Se beretning.

2004 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fejl ved digitalisering 1981 rettet.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2012 Museal restaurering
Journal nr.: SMV 8546
Museerne.dk
Vedligeholdelsesarbejdet bestod primært i at forny den eksisterende trappe. Den nye trappe skulle bestå af svæve stammer og trin af lærketræ, der blev anbragt i det eksisterende trappespor. Trappen ville dermed ikke komme i kontakt med højoverfladen, ligesom den forrige trappe havde været. Der blev sået græs omkring de berørte områder.

Litteraturhenvisninger  (0)