Snave Høj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Kerteminde

Sted- og lokalitetsnr.
080112-23

Fredningsnr.
33176

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 2-3-1885, godsejer R. Juel, Hverringe. Afmærkn.: MS 1888. En rund høj, ca. 60' i tværmål og 11' høj, ved hvis fod ses 8 randsten. Tilstand 1953: som deklarationens.
Undersøgelsehistorie  (8)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en stor naturlig Bakke, i Markens sydlige Del, er en rund, ikke udgravet Høj, 201' i Omkreds, omtr. 11' høj; paa den nordvestre Kant ses i Overfladen paa en Strækning af 16' en regelmæssig Bue af 8 smaa Randstene. Uden om Højen er i nyere Tid anlagt et Hegn.

1886 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En rund høj, ca. 60' i tværmål og 11' høj, ved hvis fod ses 8 randstene. Fredl. 1886. Tilstand 1953 som deklarationens.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2004 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fejl ved digitalisering 1981 rettet.

2011 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kulturstyrelsen
Fortidsmindet er gravhøj, der ligger i dyrket mark.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en rundhøj beliggende i dyrket mark.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)