Tornehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Kerteminde

Sted- og lokalitetsnr.
080112-31

Fredningsnr.
33172

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Randsten?

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 3-4-1888, baron C. Iuel-Brockdorff Afmærkn.: MS iflg. angivelse af G. Rosenberg 1910. "Tornehøj" i Vester Sandes mark 10' høj, indesluttende en smuk bevaret gangbygning (jættestue), hvis kammer er 15' langt, 3 - 4' bredt, 4'3'' højt med gang mod øst-nordøst, 13' lang. Tilstand 1953: som deklarationens. Højen bevokset med tjørn. En jorddynge er ophobet foran ind- gangen til kammeret så adgangen er vanskelig. Inde i kamme- ret ligger en del løse, mindre sten, som burde fjernes. Mu- ligt er kammeret ikke helt udgravet i sydenden.
Undersøgelsehistorie  (14)
1869 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1869 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1869 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Helt udgravet jættestue hvori endnu henlå en dynge menneskeben.

1877 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I jættestuen mange skeletter, der oprindelig synes at have siddet langs væggene. Af fund var ravperler, benmejsel, kiler, en økse med skafthul, 2 potter og en genstand af bronze ("En Nål med spiralvredeen Hovede").

1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Genstand registreret i privateje
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sagerne skulle opbevares på Mejlgård.

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Vester Sandes Mark, i Markens sydvestlige Del, 2-300' fra Kysten er paa en naturlig Bakke en Høj, "Tornehøj", nogenlunde rund, 129' i Omkreds, omtr. 10' høj. Den yderste Kant er afgravet, og Siderne ere paa flere Steder stærkt afrevne, hvorved mange store Sten saa vel i Højens øvre som i dens nedre Del komme til Syne, men regelmæssige Randstene synes her aldrig at have været. Højen er til Dels bevoxet med Tjørn. I Højen er en udgravet Gangbygning. Gangen, N.Ø.-S.V., er 13' lang, 2'- 3'10" høj, 2'-3' bred. Kammeret er 15' langt, 3'-4'4" br., 4'1"-4'3" højt. Der findes endnu paa Bunden af Kammeret mange Benstumper og enkelte Potteskaar. - Ved Udgravningen, der er foretaget i Mands Minde, fandtes adskillige Stenredskaber, som, efter Beretning paa Stedet, sendtes til Mejlgaard. (Tegning i ant.top. Arkiv af Mejborg).

1888 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1949 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 355/49
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1949 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 355/49
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Danmarks Naturfredningsforening anmelder, at de har fået oplyst, at der pløjes tæt på "Tornehøj".

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tornehøj i Vester Sande mark 10' høj, indesluttende en smukt bevaret gangbygning (jættestue), hvis kammer er 15' lang, 3-4' brd, 4'3" højt med gang mod ønø., 13' lang. Fredl. 1888. 1953: Som deklarationen. Højen bevokset med tjørn. En jorddynge er ophobet foran indgangen til kammeret, saa adgangen er vanskelig. Inde i kammeret ligger en del løse mindre sten, som burde fjernes. Muligt er kamret ikke helt udgravet i sydenden.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2004 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fejl ved digitalisering 1981 rettet.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)