Krumhøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141021-24

Fredningsnr.
211511

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: Naturfredet 23 september 1932. "Knivhøj", 1,25 x 13 m. Toppen affladet, afgravet i siderne. Alle skader eftergroede. Græsklædt i ager. I skel til Øster Alling sogn. Matr.nr. 28e, Vester Alling: "Knivhøj" i skel til matr.nr. 28b af V. Alling. Matr.nr. 28g, Øster Alling: "Knivhøj" i skel til matr.nr. 28b af V. Alling.
Undersøgelsehistorie

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Krumhøj, Øster Alling B, Østeralling S, Sønderhald H. Denne Høj har Plads i Sogneskjellet mod Vester Alling og er noget over Middelstørrelse; men dens Maal kan ikke opgives, da den har mistet en Deel af sin Fod og for Resten er saa overfyldt med tilsamlede Steen, saa den næsten er dækket. Bevoksning: 1988: Græs

1932 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Knivhøj", ca. 1,28 x 13 m. Toppen affladet, afgravet i Siderne. Alle Skader eftergroet. Græsklædt i Ager. FM 3/9 1932

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skelhøj: Resten i V. Alling. Bevoksning: 1988: Græs

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Knivhøj". Høj beliggende i sogne- og matrikelskel. Toppen afgravet til et fladt plateau. Også Ø-siden synes afgravet, måske endog i et sådant omfang, at de i Ø. Alling sogn værende dele af højen er bortgravet og overpløjet. I hvert fald synes hele den tilbageværende del af højen at ligge i V. Alling sogn, såfremt sogneskeldiget følger den faktiske sognegrænse. Græsklædt med en enkelt tjørnebusk. ** Seværdighedsforklaring ** Dog fra højen en betagende smuk udsigt mod NØ, N, V og SV. Bevoksning: 1988: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med et enkelt træ mod nord. Iøvrigt græsklædt. Beliggende i skel.


Billeder

Oversigtsfoto