Brochdorff

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Arkæologi Sydfyn

Kommune
Kerteminde

Sted- og lokalitetsnr.
080112-33

Fredningsnr.
33173

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Randsten?
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 20-2-1924, fru Ada Kiær som værge for baron C.F.S.V. Iuel-Brockdorff. En høj med rester af en jættestue, 2,5 m x 20 m. Kammeret 4,40 m langt i nordøst-sydvest, 1,80 m bredt, 0,50 m højt; mod nordvest 4 bæresten på plads, mod sydøst 1, hvorpå enden af en dæksten hviler. Højens overdel afgravet i ældre tid; foden rundtom afpløjet med 0,50 m høj brink. Tilstand 1953: som deklarationens.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Øst for "Tornehøj" [sb.31] ligger en rundagtig Højning, hvori maa have staaet et Stenkammer. Paa Højningens nordlige Kant ligger en omtr. 5' bred, 5'-6' lang, paa den indadvendte Side flad Sten, hvis ene Ende hviler paa Jorden, den anden paa en stor utilhuggen i Jorden staaende Sten; den først nævnte Sten er formentlig en Overligger, paa Oversiden er nogle Ridser, der dog vist nok ere naturlige. Umiddelbart bag disse Sten staar 4, i Jorden rejste store Stene, nær ved ved hverandre, gaaende i sydvestlig Retning. (Tegning af Mejborg i ant.-top. Arkiv.) Mellem de to nævnte Højninger skal der have været en Stensætning (Randsten omkring de to Kamre? det hele Rester af en Langdysse?) [sb.33A-B].

1924 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Sløjfet ved land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højens overdel afgravet og højfoden afpløjet.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En høj med rester af en jættestue, 2,50 x 20 m. Kamret 4,40 m langt i nø.-sv., 1,80 m bredt, 0,50 m højt modt nv. 4 bæresten på plads, mod sø. 1, hvorpå enden af en dæksten hviler. Højens overdel afgravet i ældre tid; foden rundtom afpløjet, med 0,50 m høj brink. Fredl. 1924. Højene 33a-b udviste i 1953 ovennævnte tilstand.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2004 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fejl ved digitalisering 1981 rettet.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.