Brochdorff
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Kerteminde

Sted- og lokalitetsnr.
080112-33

Fredningsnr.
33174

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Randsten?

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 20-2-1924, fru Ada Kiær som værge for baron C.F.S.V. Iuel-Brockdorff. En høj med væsentlig jorddækkede dele af en jættestue, 2,30 x 18 m. Kammeret 5,70 m langt i øst-vest, 1,40 m bredt; be- varet er den østre halvdel samt af den vestre en bæresten i nordsiden. Af gangen (i retning mod syd) står de inderste 2,20 m. Højens vestre halvdel bortgravet til 1,20 m's højde. Tilstand 1953: som deklarationens.
Undersøgelsehistorie  (10)
1877 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ruiner af en jættestue. En af de nedstyrtede overliggere har 5 skålgruber.

1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
...260' øst for disse Levninger [sb.33A] ligger en anden Højning [sb.33B], som omgiver et til Dels bevaret Stenkammer (Levning af en Gangbygning?). Indgangen til Kammeret er nu i S.V.; det er 7' langt, 2'-3' højt, 3'-4' bredt; mod S.Ø. staa 2, mod N.V. 2 Sidestene, paa hvilke 4 Stene 2 Overliggere hvile, og mod N. danne en større og flere mindre Sten en Væg. Kammeret er endnu for det meste dækket af Jord, kun den ene Overligger og Gjennemskæringsfladen mod S.V. ligger aaben; paa begge Sider af Kammeret ses en Stensætning af meget store Sten, parallele med Kammerets Sidesten og udfyldte med større og mindre Tværsten. Uden for Kammerets Indgang ligger flere store Sten; paa en, rimeligvis en Overligger, ses tydlig en halvkugleformig Fordybning, der sikkert maa være kunstig dannet, og nogle svagere og mindre regelmæssige skaalformige Fordybninger der vist nok kunne være naturlig dannede. (Tegning af Mejborg i ant.-top. Arkiv.) Mellem de to nævnte Højninger skal der have været en Stensætning (Randsten omkring de to Kamre? det hele Rester af en Langdysse?) [sb.33A-B].

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
De øst for "Tornehøj" staaende Rester af en Stenaldersgrav har jeg ved et senere Besøg faaet en anden Anskuelse af end den i Herredsberetningen meddelte. Beskrivelsen maa lyde saaledes: .. paa en Højning staa Rester af en Jættestue. Af Gangen, fra NØ-SV, er bevaret 4 Sidestene, 2 paa hver Side, og 2 paa disse liggende Overliggere; Gangen er omtr. 7' lang, 2-3' høj, 3-4' bred. Af Kammeret er bevaret Indgangssiden (iSV), dannet af 5 store Sten, afstoppede med større og mindre Udfyldningssten, og ud fra hver Ende af Indgangssiden staar en af Kammerets Gavlstene. Kammerets Længde kan herefter ses at have været c. 23'. [skitse].

1924 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Sløjfet ved land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højens vestre halvdel bortgravet.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En høj med væsentlig jorddækkede dele af en jættestue, 2,30 x 18 m. Kamret 5,70 m langt i ø.-v., 1,40 m bredt.; bevaret er den østre halvdel samt af den vestre en bæresten i nordsiden. Af gangen (i retn. mod syd) staar de inderste 2,20 m. Højens vestre halvdel bortgravet til 1,20 m's højde. Fredl. 1924. Højene 33a-b udviste i 1953 ovennævnte tilstand.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2004 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fejl ved digitalisering 1981 rettet.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)