Bjødstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141101-13

Fredningsnr.
22174

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dyssekammer, 4 bæresten, hvorimellem henkastede marksten; midt i kammeret gror en gammel tjørn, i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af en Dysse, Bjødstrup B, Bregned S, Østerlisbjerg H. Dyssen ligger paa flad Mark og hele Fylden tilligemed Randstenene er bortført. Ligeledes er Overliggeren borte. Af Gangsteen og Tærksel er der heller ikke Spor. Den tilstedeværende Rest bestaar af 4 Bæresteen. Deres Maal kan ikke opgives, da de ikke ere tilgængelige, formedelst Torn og Riis. Kammeret er ganske fyldt med en Deel af de Steen, som ere opsamlede paa Dyssens Plads. Mellem to af Bærestenene sees Kammergulvet, og det er 1½' over Jordfladen. Det lade til, at Dyssen har sit Indhold urørt endnu. Bevoksning: 1981: Løvtræer

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, 4 Bæresten, hvorimellem henkastede Marksten; midt i Kammeret gror en gammel Tjørn, i Ager.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946: Uforandret Bevoksning: 1981: Løvtræer

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lille dyssekammer af 4 sten. Et træ samt gamle marksten fylder nu hele kammeret ud. Bevoksning: 1981: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. I midten af kammeret et træ. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)