Græsbjerg, Ringelmose skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141101-44

Fredningsnr.
231632

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Stenbygget grav, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj på "Græsbjerg", 15 x 2 m, ved S-fod en lille randsten; i top ses en stående og en væltet sidesten af et stenkammer, orienteret Ø-V; rævegrave; i ung granplantning. Sb.44, 122, 123 og 124 ligger i en gruppe på "Græsbjerg".
Undersøgelsehistorie  (4)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsbjerg, Kalvø Hgd, Bregned S, Østerlisbjerg H. Paa en Bakke inde i Skoven sees en lille Høj, hvis Grændse tildels falder sammen med Bakkens naturlige Afald. Om Højen er brudt fordum kan nu ikke sees. I dens Top sees nogle Brosteen. Den er overgroet med større Bøge.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj paa Græsbjerg, 15 m i Diameter, 2 m høj, ved S-fod en lille Randsten; i Top ses en staaende og 1 væltet Sidesten af et Stenkammer, orienteret Ø-V; Rævegrave i ung Granplantning.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Vestsiden er lidt ødelagt. Omkring et par trærødder ses nogle blotlagte sten (8 stk.). Bevokset med bregner og græs.

Litteraturhenvisninger  (0)