Galgebakke
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141101-57

Fredningsnr.
221659

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Rettersted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 20 m i diameter, 1,7 m høj, kaldes "Galgebakke"; overfladen ret oprodet og meget stenet; 9 randsten ses; i højskov.
Undersøgelsehistorie  (4)
1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 20 m i Diameter, 1,7 m høj, kaldes "Galgebakke"; Overfladen ret oprodet og meget stenet; 9 Randsten ses; i Højskov.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,2 x 17,0 x 17,0 m. "Galgebakke". Overfladen lidt ujævn med en del sten. 4 randsten bevaret mod S og V. Skovbrug: En del grene er dynget op ved højfoden hhv. mod N og S. Ny aftale: Se 2216:48. Koncept vedlagt sagen. Senere tilføjelse: I Statsskov. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden grenaffald. Kun 2 randsten er synlige. Formentlig gemmer flere randsten sig under græsset og bladene. Bevokset med græs, bregner og små bøg.

Litteraturhenvisninger  (0)