Lille Brokhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141101-49

Fredningsnr.
221655

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Lille Brokhøj", høj, 14 x 2,15 m; toppen gravet fladt af, S-siden en del afgravet, alt dog tilgroet; i NØ et par nyere gravninger efter ræv; i højskov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, Kalvø Hgd, Bregned S, Østerlisbjerg H, Randers A. Ved et løseligt Syn seer det ud til, som her var en rund Høj fuld af Grave lavet af Ræve og Grævlinger samt af Udgravinger af disse; men seer man ned i disse Grave, da er det tydeligt, at der inde i Højen er en langagtig Steenhobning fra Øst til Vest, og der er Grund til at formode, at der i denne Steensætning er et eller flere kisteformede Kamre. I Grave paa Højens Sydside sees denne Steensætning 10' inde og 3' oppe. Her er den Mærkelighed, at udenfor Steensætningen, som er 2' høj, at Fylden [er] sort Muld men indenfor er den lys. Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Lille Brokhøj", Høj, 14 m i Diameter, 2,15 m høj; Toppen gravet fladt af, Sydesiden en Del afgravet, alt dog tilgroet; i NØ et Par nyere Gravninger efter Ræv; i Højskov.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Lille Brohøj". Mål: 0,9 x 25,0 x 16,0 m., l.: N/S. Omrids og overflade temmelig ujævn som følge af rævegrave og afgravninger. I toppen et større hul. Mod V har en del graveaktivitet sløret højens omrids (en del sten ca. 30-60 m. VNV for højen er muligvis rester af anlæg). Alting tilgroet. Senere tilføjelse: I Statsskov. Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fredningstekstens mål (2,15 x 14 m.) er fejlvurderet. Højen er større og højere. Nyberejsningstekstens målangivelser er mere korrekte. Bevokset med græs, bregner, brændenælder mm. Fotos ikke muligt.

Litteraturhenvisninger  (0)