Hestehave
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141101-50

Fredningsnr.
231629

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stenkiste, Oldtid (dateret 2350 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Hellekiste under flad mark, orienteret Ø-V, indv. 1,70 m lang, 0,60 m bred; bevaret kun den vestl. endesten og den vestl. sidesten i S-siden; Ø for den ligger 2 sten ovenpå jorden; i højskov.
Undersøgelsehistorie  (4)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Steenkisteformet Grav, Kalvø Hgd, Bregned S, Østerlisbjerg H, Randers A. Her sees Rester af et steenkisteformet Kammer bygt i Jordens naturlige Overflade. Graven har en Længde af 5'6'' og en Brede af 2'2''. Dybden synes at være henved 2'. Gravfylden er ikke fuldstændig ryddet ud, og udenom Kisten sees kun ubetydeligt Fyld. Dæksteen mangler. En Steen, der sees omtrent 6' borte mod Nordvest, har formodentlig havt sin Plads ved a. Graven er anlagt paa en naturlig Runding i Skoven.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hellekiste under flad Mark, orienteret Ø-V, indvendig 1,70 m lang, 0,60 m bred, bevaret kun den vestl. Endesten og den vestl. Sidesten i Sydsiden; Ø for den ligger 2 Sten ovenpaa Jorden; i Højskov.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Det ser nærmest ud som om, hellekisten er anlagt i østsiden af en lille lav høj (½ x 13 m.). Det er meget vanskeligt at se hellekisten, som er groet til med græs og brændenælder. Fotos ikke muligt.

Litteraturhenvisninger  (0)