Hestehave
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141101-51

Fredningsnr.
231627

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stenkiste, Oldtid (dateret 2350 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Hellekiste under flad mark (20 m VNV for sb.nr.51, 2316-28), orien- teret SØ-NV, bevaret er kun SV-siden, bestående af 4 sten i række, ialt 2,90 m lang; 2 m SØ for den ligger en ret stor, kløvet sten; i højskov.
Undersøgelsehistorie  (3)
1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hellekiste under flad Mark (20 m VNV for [sb.] Nr. 51), orienteret SØ-NV, bevaret er kun SV-Siden, bestaaende af 4 Sten i Række, ialt 2,90 m lang; 2 m SØ for den ligger en ret stor, kløvet Sten; i Højskov.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. De fire sten mod SV består af to store og to små sten. Bag den ene af de store sten ligger en 5. sten. Mod SØ ligger en stor sten. Den ser dog ikke kløvet ud (jf. den tidligere beskrivelse). På stedet er fundet et flintafslag og et stykke brændt flint. Bevokset med græs.

Litteraturhenvisninger  (0)