Hestehave
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141101-56

Fredningsnr.
2216121

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 - 2011 e.Kr.)

Fredningstekst
Vejkiste. 3 m N-S, 60 cm bred, 35 cm høj. Delvis jorddækket.
Undersøgelsehistorie  (2)
2007 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Vejkiste/stenkiste. Klassisk opbygget med overligger samt et skifte bæresten i højden. Mod nord er hele vejkistens facade synlig. Mod syd er kun overliggeren synlig. Måler 60 x 35 cm. og er 3 m. lang. Vandet i bækken er helt stillestående, hvilket gør det vanskeligt at se, hvad der er slug, og hvad der er afgang. Bevokset med to store bøgetræer - et mod nord og et mod syd.

Litteraturhenvisninger  (0)