Hestehaven

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141101-60

Fredningsnr.
221657

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 16 x 1,85 m, toppen flad, urørt; i højskov.
Undersøgelsehistorie

1894 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, Kalvø Hgd, Bregned S, Østerlisbjerg H, Randers A. Denne Høj er smuk og ubrudt samt noget flad oveni. [[1946.: Uforandret. F.M. 1946.]] Bevoksning: 1982: Løvtræer.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946.: Uforandret. F.M. 1946.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 16 m i Diameter, 1,85 m høj, Toppen flad, urørt; i Højskov.

1958 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samlesag; omfatter flere Sb. lokaliteter.] N01 1252/57; 1231/58. Sb. 14.11.01-60 og 145-146. Brev af d. 19/12 1957 ml. Fredningsnævnet for Randers Amt (v. Dommer A. Fog, Mariager), og N01. Ang. 2 hidtil ikke-registrerede høje [Sb. 145-146] i forbindelse med kendt høj [Sb. 60]. Vedlagt sagen: Korrespondance af d. 19/12 1957 og af d. 15/1; 13/5 1958 ml. Fredningsnævnet for Randers Amt (v. Dommer A. Fog, Mariager), og N01. Besigtigelsesnotat af d. 1/5 1958 fra Th. Mathiassen, N01.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 2,1 x 30,0 x 23,0 m. Pæn og velbevaret. Toppen affladiget. Længde i N/S. Senere tilføjelse: I Statsskov. Oplysninger om beskadigelser mangler. Bevoksning: 1982: Løvtræer.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Uskadt. Græsklædt.