Skovridergaarden
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141101-64

Fredningsnr.
231640

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten.

Fredningstekst
Afmærkn.: MS 1936, J. Raklev. Runddysse, 12 m i diameter. Randsten: 12 stående, 2 sprængte, 5 væltede; kammer af 4 bæresten (5-kantet), 1 dæksten, indgang i NØ; indvendig 1 x 1 m, 0,6 m højt; flere sten ses i højens overflade; græsklædt i overdrev, ualmin- delig smukt bevokset med en ask og nogle gamle tjørne. Restaureret 1937.
Undersøgelsehistorie  (7)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse ved Skovriderstedet. Restaureret 1937 ved J. Raklev. (J.Nr. 31/37 FM) se vedlagte Planche. (Fotos) F.M. 1936, M.S. [[Ualmindelig Smuk. Kammer 5-kantet af 4 Bæresten og 1 Dæksten, m. Aabning i NØ., 1x1 m indv., 0,6 m højt; flere Sten i Højens Overflade; Randsten: 14 staaende (2 sprængt) og 5 væltede. 12 m i Diameter.]]

1936 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1937 Museal restaurering
Journal nr.: 31/37
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 31/37. Sb. 14.11.01-64. Den paa "Skovriderstedet" under Kalø Hovedgaard beliggende Runddysse blev restaureret i Dagene fra den 14. til den 17. September 1937. En Bæresten i Kamrets Sydside blev bragt i Stilling og den nedvæltede, noget afkløvede Dæksten blev lagt over Kamret. Af de seksten bevarede Randsten blev de ti hældende eller væltede genrejst. En Del Trævækst blev ryddet og Højningen udbedret. Den ca. 1.25 m høje Jordhøj har en Diameter af 14 m i Nord-Syd og en Diameter af 15.25 m. i Øst-Vest. En større Sten, der muligt er tilført i ny Tid, ligger tæt uden for Randstenene i Syd-Vest. Gravkamret, der er sat af fire Bæresten, har en Længde af 1.40-1.50 m. og en Bredde af 1.00 m. Kamrets Højde fra Bund til Dækstenens Underside er ca. 0.80 m. Dækstenen er 1.85 x 1.50 x 0.65 m. Hertil to fotografiske Optagelser. [[Fot. lagt til Sognebeskrivelsen.]] I Forbindelse med ovenanførte Restaurering blev den stærkt afkløvede Dæksten lagt over Kamret på den fredede Langdysse ved "Baronessens Eg" i Skoven under Kalø Hovedgaard. Langdyssen er bevokset med unge Birketræer, som for en Del maatte ryddes, hvis de mange væltede Randsten skulde rejses. En saadan Restaurering maa derfor udskydes foreløbigt. Jul. S. Raklev

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, ualmindelig fin, 12 m i Diameter; Randsten: 12 staaende, 2 sprængte, 5 væltede; Kammer af 4 Bæresten (5-kantet), 1 Dæksten, Indgang i NØ; indvendig 1 x 1 m, 0,6 m højt; flere Sten ses i Højens Overflade; græsklædt i Overdrev, ualmindelig smukt bevokset med en Ask og nogle gamle Tjørne (Rest. 1937). [[FM. 1936 MS. 1936]]

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ualmindelig Smuk. Kammer 5-kantet af 4 Bæresten og 1 Dæksten, m. Aabning i NØ., 1x1 m indv., 0,6 m højt; flere Sten i Højens Overflade; Randsten: 14 staaende (2 sprængt) og 5 væltede. 12 m i Diameter.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden aks og tjørne. FM-sten mod øst. Ialt 16 randsten. Græsklædt samt bevokset med brændenælder og lidt buske. Beliggende i græsmark.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)