Lille Baunehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141101-67

Fredningsnr.
221648

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten.

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 1848 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MS 1936 "Lille Bavnehøj", 24 x 5 m; tilgroede småhuller og rævegrave flere steder i overfladen; sydl. del bortgravet, nu tilgroet; den nuv. S-fod pløjes nu så tæt, at der er ved at danne sig en ny, nøgen skrænt!!; Græs- og kratgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1894 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Baunehøj, Kalvø Hgd, Bregned S, Østerlisbjerg H. Højens Gjennemsnit er 72'. Den er brudt og maaskee endog ogsaa bundbrudt. Mod Syd har den mistet en Deel (a). Fylden er lys og 1' nede er den afdækket med et Lag Brosteen, og atter 3 a 4' nede har den et Lag tildeels sluttende Koltringer. Fodstenene ere større Koltringer. Højden kan ikke bestemt opgives, da Højen er ubestigelig paa Grund af Torn og Buske. [[Fredlyst. Dekl. tingl. 30/10-1935]] [[M.S. 1936.]] [[1946.: 5 m høj.; S-foden pløjes for nær; tilgroede Smaahuller og Rævegrave flere Steder.]] Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat.

1894 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1935 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal besigtigelse
Journal nr.: 780/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 780/46. Sb. 14.11.01-67. Under Fredningsberejsning 1946 konstateredes det, at "Lille Bavnehøj" ved Rønde, Sb. 67 af Bregnet, der er F.M. 39/10-1935, M.S. 1936, mod Syd nu pløjes saa nær, at der er ved at danne sig en nøgen Skrænt. Stedet er paa Kalø Hovedgaards Avlsjord, og Hovedgaarden er p.t. sat under Statsadministration, men Klager vedrørende den daglige Drift, som dette vel maa henhøre under, kan sendes til: Kalø Godskontor pr. Rønde. København, 11/10-46. P. Simonsen. Vedlagt sagen: Korrespondance af d. 15/10 1946 ml. Kalø Godskontor, Rønde, og N01.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ll. Bavnehøj, 24 m i Diameter, 5 m høj; tilgroede Smaahuller og Rævegrave flere Steder i Overfladen; sydl. Del bortgravet, nu tilgroet; den nuv. S-fod pløjes nu saa tæt, at der er ved at danne sig en ny, nøgen Skrænt!! Græs- og kratgroet i Ager. [[FM. 30/10 1935 MS. 1936.]]

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946.: 5 m høj.; S-foden pløjes for nær; tilgroede Smaahuller og Rævegrave flere Steder.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Lille Bavnehøj". Mål: 4,0 x 25,5 x 24,0 m., længde i N/S. Overfladen og især toppen noget ujævn som følge af tidl. afgravninger og rævegrave. Siderne ret stejle og vil form. skride ud ved tættere pløjning. Krattet meget tæt. Den på kartotekskortet omtalte frisk fremstående skrænt er eftergroet. Affald: Langs S-foden henligger en del marksten. Aftalt med forvalteren på Kalø Gods, at denne får tilsendt en samlet oversigt over evt. påtaler vedr. fortidsminderne på ejendommen. Koncept vedlagt. ** Seværdighedsforklaring ** Højen ligger på et af egnens højeste punkter med fin udsigt mod Tirstrup-sletten mod N og Kaløvig/Århus-bugten mod S samt dele af Mols Bjerge. Kunne ved tinglysning af adgang og evt. plejning fungere som udmærket udflugtsmål. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Sten mod syd dog ikke synlige. FM-sten mod NØ. Tæt bevokset med krat og træer.

Litteraturhenvisninger  (0)