Dibbelbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141101-78

Fredningsnr.
221647

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Dibbelbjerg", 1,7 x 15 m; V-fod i grusgrav; lille, tilgroet hul i top; SØ-lige del meget omrodet; græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (10)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Plads for en Høj, Rønde B, Bregned S, Østerlisbjerg H. Her har forhen staaet en mellemstor Høj, som nu er dyrket og udslæbt. Der vides ellers ikke noget om den. Jordblandingen i Midten tyder paa et Brud; men om Fund vides intet. [[1946.: "Dibbelbjerg", Høj, 15 m br., 1,7 m h., V-fod i Grusgrav, lille, tilgroet Hul i Top, SØ-lige Del meget omrodet. F.M. 1946.]] Bevoksning: 1987: Græs og Løvkrat.

1894 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet.

1894 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946.: "Dibbelbjerg", Høj, 15 m br., 1,7 m h., V-fod i Grusgrav, lille, tilgroet Hul i Top, SØ-lige Del meget omrodet. F.M. 1946.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Dibbelbjerg", Høj, 15 m i Diameter, 1,7 m høj; V-fod i Grusgrav; lille, tilgroet Hul i Top; SØ-Del meget omrodet; Græs i Ager.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Grus-/sandgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1958 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1253/57; 1232/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 1253/57; 1232/58. Sb. 14.11.01-78. Brev af d. 19/12 1957 ml. Fredningsnævnet for Randers Amt (v. Dommer A. Fog, Mariager), og N01. Ang. forkert afsættelse af høj. Vedlagt sagen: Korrespondance af d. 19/12 1957 og d. 15/1 1958 ml. Fredningsnævnet for Randers Amt (v. Dommer A. Fog, Mariager), og N01.

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,5 x 18,0 x 8,0 m. Stærkt forgravet i ældre tid. NV-foden går i ét med kant af gammel grusgrav. Desuden synes der at være sket afgravninger i NØ, SØ og muligvis Ø, således at højen idag nærmest fremstår som en langagtig, meget ujævn højning orienteret Ø/V. En del af denne højning kan meget vel bestå af afgravet og deponeret jord fra grusgraven i NV. Det er således meget vanskeligt at definere højen bare nogenlunde. Man må nøjes med at gå ud fra, at i hvert fald en del af højningen rummer en intakt rest af den oprindelige høj. "Højen" har indtil for nylig (1986?) været dækket af slåenkrat på næsten hele Ø-siden. Dette er nu ryddet (omend under tæt nyopvækst af stødskud), hvorved det tydeligt ses, at såvel toppartiet som Ø-siden er næsten uden urte- eller græsvegetation. Denne vil formentlig komme i løbet af 1987. Der har været afbrændt bål på toppen. Et omgivende, levende hegn er i hele sit forløb på Ø-siden af højen afsvedet (og dødt) ved markafbrænding. Alt i alt: Et usædvanlig deformt, hæsligt og mishandlet (men smukt beliggende!) fortidsminde. Bevoksning: 1987: Græs og Løvkrat.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden bål på toppen og uden levende hegn mod øst. Bevokset med græs og krat.

Litteraturhenvisninger  (0)