Følle Mølle
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141101-79

Fredningsnr.
221671

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tidligere C-høj tinglyst i 1988 med følgende tekst *************************************** Høj, 2 x 24 m. Beskadiget ved kraftig afgravning i NØ, SØ og SV. Langs højfod nogle større sten.
Undersøgelsehistorie  (6)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af en Høj. Denne Høj har lys Fyld med mange iblandede store Steen ligesom den ogsaa har store Fodsteen. 3 Fod oppe og 7 a 8' inde sees et Lag større Krandsstene. I de forskjellige Brud sees ogsaa større Kotringer udvæltede. At der her paa disse Marker er indpakket en stor Mængde Steen i Højene, har vel nærmest sin Grund i, at Markerne ere rige paa store Steen. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, helt omgravet og ødelagt, umaalelig paa Grund af tæt Krat; i Ager.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Stærkt beskadiget ved kraftig afgravning i NØ, SØ og SV. Målene en smule usikre p.g.a. disse beskadigelser samt tæt kratbevoksning. En del større sten henligger rundt langs kanten af højen, nogle muligvis in situ. En bænk er opstillet ca. 10 m. SV for højfoden ved en vigeplads i vejsvinget. Her findes desuden i krattet en større stendynge, samt en del papiraffald, knuste flasker m.v. Tidl. ikke-fredningsværdig. Bør dog nok sikres yderligere, da højcentret synes bevaret. Se 2216:48. Koncept vedlagt sagen. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1988 Tinglysning
Journal nr.: F53-3502
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1988 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3502
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. 2 x 24 m. Beskadiget ved kraftig afgravning i NØ, SØ og SV. Langs højfod nogle større sten.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget ødelagt høj. Bevokset med græs og krat. Synlig fra offentlig vej. Beliggende i grønt areal.

Litteraturhenvisninger  (0)