Følle
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141101-84

Fredningsnr.
221670

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Randsten?

Fredningstekst
Tinglyst i 1988 med følgende tekst: **************************** Højruin. 9 x 12 m stor og 2 m høj. Største længde i Ø-V retning. hele den sydlige højside er nedstyrtet i grusgrav.
Undersøgelsehistorie  (6)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højens Gjennemsnit er 64'; men dens Højde kan ikke bestemmes, da her kun sees den nordvestlige Deel. Højen er oprindelig bygt paa en Bakke; men nu er her en stor Gruusgrav, hvori Højen er styrtet ned paa ovenfor omtalte Rest nær. Der sees Spor af, at Højen tidligere har været brudt i Midten, og Brudet synes at være et Bundbrud. Om Fund vides intet. Den tilbageblevne Rest er begroet med Krat og Torn. Mod Vest er Højen pløjet for nær. Af Fodsteen sees ingen og af Fodsteen er der kun faa [?]. Bevoksning: 1982: Mos og Løvkrat

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, har været 14 m i Diameter, 2 m høj; det meste nedstyrtet i Grusgrav, Resten græsgroet i Ager; i Profilen ses mange Sten.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Længde i Ø/V, men dimensionerne noget usikre p.g.a. nedenstående afgravning og meget tæt kratvegetation på Ø-lige side. Næsten hele den S-lige side bortgravet ved tidligere grusgravning (råstof-før). Grusgraven nu eftergroet. Nyplantet bælte af graner op til N-lige fod. En del sten i den afgravede del, en ældre rævegrav i V-kanten af afgravningen. Ikke-fredningsværdig. (Højen kan kun lige anes på fotoet taget fra NV). Bevoksning: 1982: Mos og Løvkrat

1988 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3501
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højruin. 9 x 12 m stor og 2 m høj. Største længde i Ø-V retning. Hele den sydlige højside er nedstyrtet i grusgrav.

1988 Tinglysning
Journal nr.: F53-3501
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen er tæt bevokset med træer og krat. Beliggende ved tæt bevokset gammel grusgrav.

Litteraturhenvisninger  (0)