Mørke Høje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141101-85

Fredningsnr.
221644

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten.

Fredningstekst
Høj af "Mørke Høje", 3,15 x 30 m, tilgroet brud i top, ellers velbevaret; kratgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1894 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, Følle B, Bregned S, Østerlisbjerg H, Randers A Ved Foden mod Nord og Vest sees nogle Koltringer og en større Steen som Fodsteen. Højen har et gammelt Brud fra Midten af Sydsiden til henover Toppen. Uagtet Brudet er stort og sandsynligt et Bundbrud, saa vides der ikke noget om Fund. [[F.M. 1946.]] [[1946.: Uforandret, velbevaret.]] Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer.

1894 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946.: Uforandret, velbevaret. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Mørke Høje", 30 m i Diameter, 3,15 m høj, tilgroet Brud i Top, ellers velbevaret; kratgroet i Ager.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 3,0 x 22,0 x 17,0 m., længde i Ø/V. I toppen et ca. 5 x 3 m. stort hul, nu delvist eftergroet. Overfladen dog oprodet af fasaner og ræv. I hullet og i en formodentlig endnu ældre afgravning mod SV henligger en del sten. I en halvbue med radius ca. 5 m. ud fra S-foden er der plantet et bælte med blandede løv- og grantræer, dog form. mere end 5 år gammel. ** Seværdighedsforklaring ** Pæn, velbevaret høj med god landskabelig virkning. God udsigt mod omliggende, kuperede terræn og mod Følge Vig. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden plantet bælte mod syd. Temmelig omrodet i toppen (en del huller). Bevokset med græs, lidt træer mod syd og krat mod øst. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)