Mørke Høje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141101-89

Fredningsnr.
221643

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 26/1 1892, propr. Bernh. Møller. Afmærkn.: MS 1914, løjtnant Lassen. Høj af "Mørke Høje", 2,8 x 18 m. S-fod i mergelgrav; kratgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1892 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af en Høj, Følle B, Bregned S, Østerlisbjerg H, Randers Her er en mellemstor Høj; men den er saa begroet med Torn og Krat, saa den ikke kan maales eller eftersees. Ved Højens Sydside er en Mærgelgrav, som har borttaget noget af Højens Fod. Højen er bygt af Blandjord. [[F.M. 26/1-1892.]] [[56' br., 9' h., S-fod i Mergelgrav.]] [[M.S. 1914.]] [[1946.: Uforandret.]] Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer.

1894 Ler- /mergelgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Mørke Høje", 18 m i Diameter, 2,8 m høj, S-fod i Mergelgrav; kratgroet i Ager. [[FM 26/1 1892 MS. 1914.]]

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946.: Uforandret. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 2,0 x 20,0 x 18,0 m. Hele den S- og SØ-lige del fjernet ved mergelgravning (råstof-før). Ellers velbevaret, dog med ret tæt vegetation. Mergelgraven tilgroet på skrænterne omkring dammen. M.S. står ved fod af NV-kvad. Bør rettes op. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med mange løvtræer. Beliggende i græsmark/skel.

Litteraturhenvisninger  (0)