Blombjerg Gaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141101-96

Fredningsnr.
221641

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1860 - 1869 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 2,85 x 24 m, helt indlemmet i have med spiralgange og 2 mindesten på toppen, men ellers urørt, bevokset med høje bøgetræer.
Undersøgelsehistorie

1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, Følle B, Bregned S, Østerlisbjerg H, Randers A. Højen er omsat med et Gjærde og beplantet med forskjellige Træer samt har flere anlagde Gange. Paa Højen er rejst to af de saakaldte Jernsteen med Indhugne Navne fra 1866. Om Højen er brudt vides ikke; men de kunstige Omdannelser har vansiret den. Bevoksning: 1982: Løvtræer

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 24 m i Diameter, 2,85 m høj, helt indlemmet i Have med Spiralgange og 2 Mindesten paa Toppen, men ellers urørt; bevokset med høje Bøgetræer.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 3,0 x 24,0 x 23,0 m., længden i N/S, bredden noget usikker, da måltagning er vanskelig p.g.a. trævækst. Tidligere stejlt afgravet mod N, Ø, S og V, nu eftergroet og beskyttet af en ca. 1 m. bred dyrkningsfri zone på alle sider. De 2/3 af omgivelserne henligger som gartneri. Toppen noget ujævn, formodentlig p.g.a. tidligere stianlæg. På selve toppen to ældre mindesten. En sti fører op fra S og rundt om den Ø-lige side af højen. Affald: En mindre bunke gartneriaffald på fod af NØ-kvad. En stak mistbænkrammer ud for N-side. Affald inkl. mistbænkrammer fjernes inden 1.11.1982. Bevoksning: 1982: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden mistbænkrammer. Højen er tæt bevokset med løvtræer og krat mm.