Blombjerg Gaard
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141101-102

Fredningsnr.
221640

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 10 m, meget medtaget af gamle brud, især i Ø og S, nu tilgroede; kratklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af en Høj, Følle B, Bregned S, Østerlisbjerg H, Randers A. Af denne Høj staar kun en Rest eller en Kam fra Nord til Syd tilbage. Kammens Højde er 8'. Ved Foden har der været en Kreds af store Fodsteen, og enkelte af dem ere tilstede endnu. Høj[t] oppe og noget inde har der atter været en Kreds. Højens Fyld, som er Muld, er stærkt pakket med mindre Steen og mindre Koltringer. Uagtet al Overlast synes det dog ganske bestemt, at Højens Midte er urørt, og at Gravgodset endnu er i Behold. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 10 m i Diameter, 2 m høj, meget medtaget af gamle svære Brud, især i Ø og S, nu tilgroede; kratklædt i Ager.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,9 x 13,0 x 8,0 m. Stærkt beskadiget ved ældre afgravninger i Ø og S og afgravning af uvis dato i V. Ligger i sommerhushave. De to nederste meter af højen bruges til blomsterbed, hvori henligger en del hovedstore sten samt mange mindre. Mod SV er der tale om en sammenhængende brolægning på ca. 2,5 x 1 m. I skellet mod S henligger en større bunke sten samt en del haveaffald. På toppen er opstillet en bænk. En sti fører op til denne fra N (d.v.s. fra sommerhuset). Vedr. §53: Se ÅF53-5230. Nærmeste hustilbygningshjørne ligger 1,5 m. fra højfod. Det opr. hushjørne ligger 3,5 m. fra højfod. Bør absolut påtales. Ejer ikke truffet hjemme, hvorfor brev er nødvendigt (koncept vedlagt). Ejeroplysning på skema. ************************************************ Genbesigtigelse 26.5.1987: HPB's beskrivelse har stadig fuld gyldighed. Det er dog et spørgsmål, om egentlig påtale har nogen praktisk betydning undtagen m.h.t. henlæggelse af haveaffald etc. Alle andre nævnte forhold, inkl. haveanlæg på højfod og sommerhustilbygning nær denne, er helt sikkert mere end 5 år gamle - snarere 20! Evt. påtale bør indeholde påbud om fjernelse af (og ingen fremtidig anbringelse af) haveaffald, samt indskærpelse af §48 og 53 ved fremtidige ændringer af hus og have. JGB Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden blomsterbed, brolægning, stenbunke, haveaffald og sti. Mål som beskrevet ved nyberejsningen. Længde i retningen nord-syd. Idag beliggende på matrikel med græs uden sommerhus på grunden. Stadig synlige sten i overfladen bl.a. en stor sten mod syd. Bevokset med græs og et enkelt træ.

Litteraturhenvisninger  (0)