Ringelmose Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141101-133

Fredningsnr.
221661

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten.

Fredningstekst
Langdysse, 14 m lang i N-S, 7 m bred, 0,9 m høj; kammeret 5-kantet af 4 bæresten (de 2 sprængt) og 1 gangsten i Ø; randsten: I N 2 (står), i V 13 (3 står), i S 4 (alle væltede) og i Ø 10 (1 står); NØ for dyssen ligger 6 store sten; i højskov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 14 m l. i N-S., 7 m br., 0,9 m h., Kammeret femsidet af 4 Bæresten (de 2 sprængt) og 1 Gangsten i Ø.; Randsten: I V. 13 (staar), i S. 4 (væltede), i Ø. 10 (1 staar); mod NØ ligger 6 store Sten. F.M. 1946.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 14 m lang i N-S, 7 m bred, 0,9 m høj; Kammeret 5-kantet af 4 Bæresten (de 2 sprængt) og 1 Gangsten i Øst; Randsten: I N 2 (staar), i V 13 (3 staar), i S 4 (alle væltede) og i Ø 10 (1 staar); NØ for Dyssen ligger 6 store Sten; i Højskov.

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 1,5 x 15,0 x 8,0 m. Orienteret N/S. Randsten: Ø:9, N:2, V:11, S:4; placeringen noget irregulær. Kammer: 5-kantet. 4 bæresten, hvoraf 2 sprængt. Gang mod Ø med en bæresten mod S. Antagelig plyndret. På højen henligger en del småsten. 6 større sten findes Ø og NØ for anlægget. Senere tilføjelse: I Statsskov. Oplysning om beskadigelser mangler. Bevoksning: 1982: Løvtræer.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Langdysse. Kammer bestående af 4 sten, gang bestående af 2 sten (én mod nord og én mod syd). N: 3 randsten Ø: 9 randsten S: 3 randsten V: 8 randsten Måler 15 m. N-S og 8 m. Ø-V. Bevokset med en hel del løvkrat.

Litteraturhenvisninger  (0)