Ringelmose Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141101-125

Fredningsnr.
231637

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Her er tilsyneladende rester af en stengrav, idet der på en svag højning ses 7 større, omvæltede sten uden nogen orden. I ung nåleskov. NMI.: Egentlig ikke fredningsværdig, men ligger i naturfredet område.
Undersøgelsehistorie  (4)
1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rester af en Stengrav, nl. 7 omvæltede, større Sten uden Orden. Naturfredet Omraade, derfor F.M. 1946.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Her er tilsyneladende Rester af en Stengrav, idet der paa en svag Højning ses 7 større, omvæltede Sten uden nogen Orden. I ung Naaleskov (Egentlig ikke fredningsværdig, men ligger i et naturfredet område).

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Dækket af blade, men formentlig græsklædt under bladene.

Litteraturhenvisninger  (0)