Ringelmose Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141101-127

Fredningsnr.
231639

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Runddysse, ca. 14 x 1,5 m, ingen randsten; i midten et kammer af hvilket den østl. og den vestl. bæresten står, den sydl. og NV-lige er væltede; kammeret 5-kantet, 1,6 m på hver led, 1,3 m dybt, har bestået af de 4 bevarede bæresten og haft ind- gang i NØ, hvor en væltet gangsten ses af gangens V-side; 2 større sten ligger henholdsvis i gangen og lige S for kammeret.
Undersøgelsehistorie  (4)
1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, 14 m br., 1½ m høj, ingen Randsten. Af Kammeret ses 4 Bærest., nl. staaende i Ø. og V., væltede i S. og NV., det er 5-kantet, 1,6 m bredt indv., 1,3 m dybt, i NØ. en væltet Gangsten af Gangens V.-side. 2 større Sten ligger i Gangen og S. f. Kammeret. F.M. 1946.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, ca. 14 m i Diameter, ca. 1½ m høj, ingen Randsten; i Midten et Kammer af hvilket den østl. og den vestl. Bæresten staar, den sydl. og nordvestl. er væltede; Kammeret 5-kantet, 1,6 m paa hver Led, 1,3 m dybt, har bestaaet af de 4 bev. Bæresten og haft Indgang i NØ, hvor en væltet Gangsten ses af Gangens Vestside; 2 større Sten ligger hh. i Gangen og lige S for Kammeret.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. I kammeret ses dog kun 3 bæresten. Midt i kammeret en stor træstub efter et fældet træ. Bevokset med græs, krat og en lille eg lige ved kammeret.

Litteraturhenvisninger  (0)