Ringelmose Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141101-129

Fredningsnr.
221693

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten.

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse. 15 m N-S, 8 m bred, 1,0 m høj. Kammer er af 4 bæresten og 1 dæksten. Det måler ca. 1 m i tværmål og er 0,6 m højt. Mod Ø 2 sten fra gangen. 2 randsten i N, 3 randsten i S, 10 randsten i Ø og 8 randsten i V.
Undersøgelsehistorie  (8)
1936 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 16 m l. i Ø-V., 8 m br., 0,7 m h., Kammer af 4 Bæresten, 1 Dæksten og 2 Gangsten i N. (Kammeret 5-kantet), indv. 1,2 x 1,2 m st., 0,60 m h.; Randsten: I Ø, 4 (1 staar), i S. 8 (3 staar), i V. 2 (staar) og i N. 10 (3 staar). Restaureret 1936. M.S. 1936. [[F.M.?]]

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, orienteret Ø-V, 16 m lang, 8 m bred, 0,7 m høj. Kammer, orienteret N-S, af 4 Bæresten, 1 Dæksten og 2 Gangsten i N; Kammeret 5-kantet, indvendigt kun 1,2 x 1,2 og 0,60 m højt. Randsten: 1 Øst 4 (1 staar), i Syd 8 (3 staar), i Vest 2 (staar) og i Nord 10 (3 staar). I Birkeskov. [[MS. 1936]]

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 16 m l. i Ø-V., 8 m br., 0,7 m h., Kammer af 4 Bæresten, 1 Dæksten og 2 Gangsten i N. (Kammeret 5-kantet), indv. 1,2 x 1,2 m st., 0,60 m h.; Randsten: I Ø, 4 (1 staar), i S. 8 (3 staar), i V. 2 (staar) og i N. 10 (3 staar). Restaureret 1936. M.S. 1936. [[F.M.?]]

1958 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1229/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 1229/58. Sb. 14.11.01-129. Stedet besøgt 1/5 58. Langdyssen ligger paa det Sted, hvor den er indført paa Kortet, men da Vejene er lagt om, er Orientering vanskelig. Therkel Mathiassen

1958 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1250/57; 1229/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 1250/57; 1229/58. Sb. 14.11.01-129. Brev af d. 19/12 1957 ml. Fredningsnævnet for Randers Amt (v. Dommer A. Fog, Mariager), og N01. Ang. kontrol af langdysses beliggenhed. Vedlagt sagen: Korrespondance af d. 19/12 1957 og d. 15/1; 13/5 1958 ml. Fredningsnævnet for Randers Amt (v. Dommer A. Fog, Mariager), og N01. Besigtigelsesnotat af d. 1/5 1958 fra Th. Mathiassen, N01.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fortidsmindet er dog orienteret N-S, ikke Ø-V. Gangstenene står i øst, ikke i nord. Randsten: I syd 4 stk., i vest 8 stk., i nord 4 stk. og i øst 11 stk. FM-sten mod nord. Meget flot høj. Rodvælter mod nord hvor flere sten er synlige. Bevokset med græs og bregner. Beliggende tæt ved skovvej.

Litteraturhenvisninger  (0)