Ringelmose Skov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141101-129

Fredningsnr.
221693

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten.
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Langdysse. 15 m N-S, 8 m bred, 1,0 m høj. Kammer er af 4 bæresten og 1 dæksten. Det måler ca. 1 m i tværmål og er 0,6 m højt. Mod Ø 2 sten fra gangen. 2 randsten i N, 3 randsten i S, 10 randsten i Ø og 8 randsten i V.
Undersøgelsehistorie

1936 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 16 m l. i Ø-V., 8 m br., 0,7 m h., Kammer af 4 Bæresten, 1 Dæksten og 2 Gangsten i N. (Kammeret 5-kantet), indv. 1,2 x 1,2 m st., 0,60 m h.; Randsten: I Ø, 4 (1 staar), i S. 8 (3 staar), i V. 2 (staar) og i N. 10 (3 staar). Restaureret 1936. M.S. 1936. [[F.M.?]]

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, orienteret Ø-V, 16 m lang, 8 m bred, 0,7 m høj. Kammer, orienteret N-S, af 4 Bæresten, 1 Dæksten og 2 Gangsten i N; Kammeret 5-kantet, indvendigt kun 1,2 x 1,2 og 0,60 m højt. Randsten: 1 Øst 4 (1 staar), i Syd 8 (3 staar), i Vest 2 (staar) og i Nord 10 (3 staar). I Birkeskov. [[MS. 1936]]

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 16 m l. i Ø-V., 8 m br., 0,7 m h., Kammer af 4 Bæresten, 1 Dæksten og 2 Gangsten i N. (Kammeret 5-kantet), indv. 1,2 x 1,2 m st., 0,60 m h.; Randsten: I Ø, 4 (1 staar), i S. 8 (3 staar), i V. 2 (staar) og i N. 10 (3 staar). Restaureret 1936. M.S. 1936. [[F.M.?]]

1958 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 1229/58. Sb. 14.11.01-129. Stedet besøgt 1/5 58. Langdyssen ligger paa det Sted, hvor den er indført paa Kortet, men da Vejene er lagt om, er Orientering vanskelig. Therkel Mathiassen

1958 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 1250/57; 1229/58. Sb. 14.11.01-129. Brev af d. 19/12 1957 ml. Fredningsnævnet for Randers Amt (v. Dommer A. Fog, Mariager), og N01. Ang. kontrol af langdysses beliggenhed. Vedlagt sagen: Korrespondance af d. 19/12 1957 og d. 15/1; 13/5 1958 ml. Fredningsnævnet for Randers Amt (v. Dommer A. Fog, Mariager), og N01. Besigtigelsesnotat af d. 1/5 1958 fra Th. Mathiassen, N01.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fortidsmindet er dog orienteret N-S, ikke Ø-V. Gangstenene står i øst, ikke i nord. Randsten: I syd 4 stk., i vest 8 stk., i nord 4 stk. og i øst 11 stk. FM-sten mod nord. Meget flot høj. Rodvælter mod nord hvor flere sten er synlige. Bevokset med græs og bregner. Beliggende tæt ved skovvej.