Ringelmose Skov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141101-130

Fredningsnr.
221667

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten.
Fredningstekst

Høj, 10 x 1,2 m, 3 små randsten i NØ. Overfladen let omrodet; i skov.
Undersøgelsehistorie

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 10 m br., 1,2 m h., 3 smaa Randsten i NØ., Overfl. let omrodet. F.M. 1946.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 10 m i Diameter, 1,2 m høj, 3 smaa Randsten i NØ; Overfladen let omrodet; i Skov.

1946 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,3 x 17,0 x 15,0 m. Toppen flad. 8 små randsten i ØSØ. Længde i N/S. Et traktorspor fører hen over SV-fod. Ny aftale: Der er inden for de senere år foretaget nyplantninger af graner op til og på selve højen; dog muligvis mere end 5 år gamle, træerne på den N-lige del er betydeligt ældre. Se 2216:48. Koncept vedlagt sagen. Senere tilføjelse: I Statsskov. Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Rundhøj. Måler 1,5 m. i højden, 15 m. i retningen N-S og 12 m. i retningen Ø-V. Flad top. I ØSØ ses 7 randsten. Fin lille høj. Bevokset med græs, bregner, enkelte små nåletræer samt små bøge mod syd. Granskov mod nord, løvskov mod syd, beliggende ved skovvej.