Ringelmose Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141101-131

Fredningsnr.
221666

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Runddysse, 8 m x 0,5 m. Kammer af 4 bæresten (alle væltede) med indgang i Ø, indvendig 0,7 x 0,6 m stort, orienteret SØ-NV; 15 små randsten, alle væltede; i granskov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, 8 m br., 0,5 m h., 15 smaa Randsten (alle væltede). Kammer af 4 Bæresten, alle væltede, Indgang i Ø., indv. 0,7 x 0,6 m st. F.M. 1946.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, 8 m i Diameter, ½ m høj, Kammer af 4 Bæresten (alle væltede) med Indgang i Ø, indvendig 0,7 x 0,6 m stort, orienteret SØ-NV; 15 smaa Randsten, alle væltede; i Granskov.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runddysse. Henligger dækket af affald efter rydning af stormfældet område, hvilket vanskeliggør nøjagtig beskrivelse. 8 randsten bevaret (muligvis flere under kvaset). Kammeret orienteret SV/NØ med 4 væltede bæresten, ovenpå og op mod den Ø-lige ligger en tilsyneladende sprængt sten i 2 dele. Opr. indv. mål: Ca. 1,0 x 0,7 m. Ændret afsætning: Placering på 4 cm.-kort korrekt. Skovbrug: Se under beskrivelse. Tæt op ad højen ligger en del rodvæltere. Ny aftale: Henstilling vedr. fjernelse af skovningsaffald samt opm. vedr. 5 m.-zone ved nyplantning. Se 2216:48. Koncept vedlagt sagen. Senere tilføjelse: I Statsskov.

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen er dog ikke længere dækket af træaffald. 12 synlige randsten heriblandt flere store. Bevokset med græs og bregner. Beliggende i blandet løv- og nåleskov.

Litteraturhenvisninger  (0)