Ringelmose Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141101-132

Fredningsnr.
221664

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten.

Fredningstekst
Langdysse, orienteret NØ-SV, 24 x 12 x 2 m. I midten et stort hul, hvori rester af kammeret; orienteret NV-SØ, den SV-lige sidesten (over 2 m lang) og den NV-lige endesten står, mange mindre sten ligger indeni. Randsten: I NØ 5 meget store, alle væltede, i SØ 4 små (står) og 2 store (væltede), i SV 3 meget store (væltede) og i NV 8 ret store (3 står).
Undersøgelsehistorie  (6)
1946 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 24 m l. i NØ-SV., 12 m br., 2 m h.; Randsten: I NØ. 5, meget store, alle væltede, i SØ. 4 smaa (staar) og 2 store (væltede), i SV. 3 meget store (væltede) og i NV. 8 ret store (3 staar). I Midten et stort Hul, hvori Rest af Kammer: Den sv.-lige Sidesten (over 2 m lang) og den nv.-lige Endesten. F.M. 1946.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, orienteret NØ-SV, 24 m lang, 12 m bred, 2 m høj. I Midten et stort Hul, hvori Rester af Kammeret; orienteret NV-SØ, den sydvestlige Sidesten (over 2 m lang) og den nordvestlige Endesten staar, mange mindre Sten ligger indeni. Randsten: I NØ 5 meget store, alle væltede, i SØ 4 smaa (staar) og 2 store (væltede), i SV 3 meget store (væltede) og i NV 8 ret store (3 staar).

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 1,8 x 30,0 x 13,0 m. Orientering NØ/SV. Kammeret forsænket og mangler overligger(e). Plyndret: Et plyndringshul, ca. 2 x 2 m. midt i N-fod og et mindre, ca. 1 x 1 m. V for kammer. Kammer: Den SV-lige endesten bevaret samt den tilstødende bæresten i NV. Resten ligger som stort, rodet hul med mængder af mindre randsten: NV 14 (6 form. in situ), SØ 8 (4 form. in situ), SV 3 (muligvis væltede), NØ 5 (store, væltede). Ændret afsætning: Korrekt på 4 cm.-kort. I Statsskov. Senere tilføjelse: Oplysninger om beskadigelser mangler. Bevoksning: 1982: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Måler ca. 2 x 27 x 13 m. Mange sten indeni kammeret heriblandt 2 bæresten, den ene voldsomt stor men flækket. Randsten: I NØ 5 stk. i SØ 6 stk. i SV 3 stk. og i NV 10 stk. Mod SV to huller i foden efter forskubbede randsten. Højen er græsklædt.

Litteraturhenvisninger  (0)