Loddenhoved
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141101-138

Fredningsnr.
221662

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten.

Fredningstekst
Afmærkn.: MS 1936. "Loddenhoved", høj, 18 x 2,50 m, urørt; overfladen meget stenet; tilplantet med unge løvtræer.
Undersøgelsehistorie  (5)
1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Loddenhoved", Høj, 18 m br., 2,5 m h., urørt. M.S. 1936. F.M.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Loddenhoved", Høj 18 m i Diameter, 2½ m høj, urørt; Overfladen meget stenet; tilplantet med unge Løvtræer. [[MS 1936.]]

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 4,4 x 26,0 x 24,0 m. "Loddenhøj". Velbevaret. Overfladen temmelig stenet. Toppen noget affladet og forsænket. 3 større randsten bevaret mod S, 2 mod VNV, 4 mod N, 2 mod NØ. En del større sten ligger løst i området NØ for højen. Længde i Ø/V. Senere tilføjelse: I Statsskov. Oplysninger om beskadigelser mangler. Bevoksning: 1982: Løvtræer.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden tilplantning. Målene angivet ved nyberejsningen er dog nok lidt overvurderede. Randstenene m.m. er ikke synlige pga. krat. Højen er tæt bevokset med brombær.

Litteraturhenvisninger  (0)