Hestehave
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141101-145

Fredningsnr.
221675

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1/3 x 7 m, bevokset med træer, i skov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1958 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1231/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samlesag; omfatter flere Sb. lokaliteter.] N01 1231/58. Sb. 14.11.01-145-46. Stedet besøgt 1/5 1958. Der ligger rigtigt nok to ganske lave, men fredningsværdige Høje ved Siden af Sb. 60: Lige NØ. for en, ½x8 m, lige SV. for 1/3x7 m, begge Træer i Skov. Matr Nr. Kalø 1e, tilhørende Kalø Gods, Statens Jordlovsudvalg. Therkel Mathiassen

1958 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1252/57; 1231/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samlesag; omfatter flere Sb. lokaliteter.] N01 1252/57; 1231/58. Sb. 14.11.01-60 og 145-146. Brev af d. 19/12 1957 ml. Fredningsnævnet for Randers Amt (v. Dommer A. Fog, Mariager), og N01. Ang. 2 hidtil ikke-registrerede høje [Sb. 145-146] i forbindelse med kendt høj [Sb. 60]. Vedlagt sagen: Korrespondance af d. 19/12 1957 og af d. 15/1; 13/5 1958 ml. Fredningsnævnet for Randers Amt (v. Dommer A. Fog, Mariager), og N01. Besigtigelsesnotat af d. 1/5 1958 fra Th. Mathiassen, N01.

1958 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1/3 x 7 m, bevokset med træer, i skov. Tilføjelse 1958, jfr. j. 1231/58.

1958 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1958 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1/3 x 7 m, bevokset med træer i skov. På Kalø 1 e. J. 1231/58 om fredningen.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 0,5 x 10,0 x 10,0 m. Meget lav og næsten sammenfaldende med terrænet. En større sten ved centrum. Senere tilføjelse: Oplysn. om beskadigelser, seværdighed, parkering m.m.? mangler. I Statsskov. Bevoksning: 1982: Løvtræer.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget udflydende. Umulig at se som en høj. Kun fundet pga. den store sten på midten. Bevokset med græs og bregner.

Litteraturhenvisninger  (0)