Hestehave
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141101-146

Fredningsnr.
221676

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten.

Fredningstekst
Høj, 0,5 x 8 m, bevokset med træer, i skov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1958 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1958 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ½ x 8 m, bevokset med træer i skov. På Kalø 1 e. J. 1231/58 om fredningen.

1958 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1231/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samlesag; omfatter flere Sb. lokaliteter.] N01 1231/58. Sb. 14.11.01-145-46. Stedet besøgt 1/5 1958. Der ligger rigtigt nok to ganske lave, men fredningsværdige Høje ved Siden af Sb. 60: Lige NØ. for en, ½x8 m, lige SV. for 1/3x7 m, begge Træer i Skov. Matr Nr. Kalø 1e, tilhørende Kalø Gods, Statens Jordlovsudvalg. Therkel Mathiassen

1958 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1252/57; 1231/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samlesag; omfatter flere Sb. lokaliteter.] N01 1252/57; 1231/58. Sb. 14.11.01-60 og 145-146. Brev af d. 19/12 1957 ml. Fredningsnævnet for Randers Amt (v. Dommer A. Fog, Mariager), og N01. Ang. 2 hidtil ikke-registrerede høje [Sb. 145-146] i forbindelse med kendt høj [Sb. 60]. Vedlagt sagen: Korrespondance af d. 19/12 1957 og af d. 15/1; 13/5 1958 ml. Fredningsnævnet for Randers Amt (v. Dommer A. Fog, Mariager), og N01. Besigtigelsesnotat af d. 1/5 1958 fra Th. Mathiassen, N01.

1958 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ½ x 8 m, bevokset med træer, i skov. Tilføjelse 1958, jfr. j. 1231/58.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Meget lav, afrundet. 5 små randsten mod SV. Senere tilføjelse: I Statsskov. Mangelfuldt udfyldt: Beskadigelser, seværdighed m.v. JGB Bevoksning: 1982: Løvtræer.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden træer. Meget lav og undseelig. Ligger lige ved østfoden af f.nr. 221657. Højen er græsklædt.

Litteraturhenvisninger  (0)