Virup Skov
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
141103-19

Fredningsnr.
231513

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, aflang, 13 x 25 m, 2 m høj. På nordenden en rund høj, i hvis top et hul, 2 x 2 m, 0,75 m dybt, hvor sten stikker frem. I nordsiden en kort grøft.
Undersøgelsehistorie  (6)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dysse eller Langhøj. Dette Mindesmærke, som ligger østlig i Vierup Skov, er meget mærkeligt, og jeg veed ikke ret til hvilken Tid det skal regnes. Det sandsynligste er vistnok, at der først er bygt en Langhøj eller Langdysse med høj Fyld og Kisteformede Grave (som Krumkisten Nødager S og flere Steder) i en Længde af 80' og med en Brede af 40', og ovenpaa dens Nordende er senere bygt en Høj, der er stærkt belagt med Steen. Mindesmærket er begroet med store Bøge og kan altsaa ikke undersøges, da Træerne først maa kjøbes og ryddes, hvilket vil koste en stor Sum. Mindesmærkets undersøgte Parti er som sagt 80' lang, 40' bred og 6' høj. Det øvre Parti er 9' høj eller 3' højere end Langbygningen, og mod Ø, N. og V falder dets Fod sammen med det nederste Parties skraa Sider. a-a ere Fodsteen om Højen. De ere alle temmelig store 2 a 3' høje, og de ere næsten alle væltede udad og ligge ned. b-b ere Fodsteen om den firkantede Bygningsdeel, og de ere ikke meget fremtrædende. c-c ere Krandssteen i Langbygningen, og ved e sees, at flere ere borttagne. d-d betegner Pladsen, hvor flere Fodsteen ere borttagne. Det sees, at den firkantede Bygning har havt mellemstore Koltringer til Fodsteen og større Koltringer til Krandssteen. Rundbygningen har havt store opretstaaende Fodsteen. Nu sees ingen Steen i Mindesmærkets Midte; men en 50-aarig Mand meddeler, at der for nogle (20 a 25) Aar siden blev tages saamange Steen ved Højens Fod og op ad dens Sider, saa Ejeren i Skjæring fik bygt en "Rad Huus" af dem. Mindesmærket har nogen Lighed med [sb.] No 13 i Gjerrild S, Nørre H. Randers A., og Meddelelsen om de mange Steen, som førtes bort, synes ikke at have Grund, naar man betragter Stedet.

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, aflang. 13 x 25 m, 2 m høj. Paa Nordenden en rund Høj, i hvis Top et Hul, 2 x 2 m, 3/4 m dybt, hvor Sten stikker frem. I Nordsiden en kort Grøft.

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj, der er 3 m høj i nord og 2 m høj i syd. En svag ca. Ø-V vendt grøft skiller disse 2 højder. På nordlige højtop et ca. 2 m stort rundt hul, ca. 1/2 m dybt og NNØ herfor på nordskråning et 3 m lang og 1 m bred og 1/2 m dyb grøft. Ved højfod og på skråninger store sten. På berejserskemaet findes skitse.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Sparsomt græsdække på højtoppen. Gamle bøge nederst på højsiderne. Yngre løvtræer på resten af højen.

Litteraturhenvisninger  (0)