Skovgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141104-1

Fredningsnr.
221515

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,3 m høj set fra vest og øst, 1,5 m set fra syd og 1,8 m set fra nord, 15 diameter i øst-vest og 16 m i diameter i nord- syd. Højfod afpløjet i skel mod vest. Affladet ujævn top med sti ind gennem vestsiden. Beliggende på bakketop i kant af skov med vestfoden i nord- sydgående skel.
Undersøgelsehistorie  (6)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, Skovgaard, Hornslet S, Østerlisbjerg H, Randers A. Højen er endnu tildels Lyngklædt, og det sees tydeligt, at den i sin Tid har været noget flad oveni med en smuk Afrunding. Den er pløjet saa nær paa alle 4 Sider, at den har faaet en firkantet Form ved Foden. Fodsteen sees ikke. Dens Fyld er Muld. Den har et Brud fra Øst. Om det gaar til Bunds er meget tvivlsomt; men det er meget gammelt. [[1958: Langstrakt, stærkt forgravet Højning, der har mistet Karakter af Høj.]] [[Jfr. j. 1459/58.]]

1894 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1894 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1958 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1958: Langstrakt, stærkt forgravet Højning, der har mistet Karakter af Høj. Jfr. J. 1459/58

1958 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1459/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 1459/58. Sb. 14.11.04-1. Høj, ikke besigtiget ved Fredningsrejsen 1947. Sb. 14.11.04-1. Stedet besøgt 10/10 58. Der er paa en Bakketop, en langstrakt, stærkt forgravet Højning, der helt har mistet Karakter af en Høj. Fredes ikke. Therkel Mathiassen

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Overfladen meget hullet og ujævn. Bevokset med en del løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)