Skovgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141104-2

Fredningsnr.
22156

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Rodskov matr.nr.11c : Høj i skel til matr.nr.11a af Rodskov. Høj i skel, 1 x 11 m. Delvis beplantet i plantage. Små grav- ninger i V-lige del.
Undersøgelsehistorie  (5)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, Skovgaard, Hornslet S, Østerlisbjerg H, Randers A. Denne Høj har været overpløjet i lang Tid; men i den senere [tid] har den faaet Fred, saa den for Tiden er græsklædt. Højen er bygt af Sand og deraf bestaar ogsaa dens Omgivelser. Om Brud vides intet. Den ligger meget højt paa en langagtig Aas mellem en Mose og en lang Sig. Bakken kaldes Aasenbakken. Der er for Tiden ikke Spor af Steen hverken større eller mindre. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj i Skel. 1 x 11 m. Delvis beplantet i Plantage. Smaa Gravninger i vestlige Del.

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Assenbakke". Høj. Længden målt i Ø-V. Temmelig udflydt. Højsiderne falder næsten jævnt sammen med bakkeskråningen, hvorfor periferien er svært afgrænselig. Højen er ifølge ejer ikke tinglyst. Der er foretaget nyplantning på bakkens sydskråning men ikke helt op til den formodede højfod; til ca. 2 m. derfra. Grundet usikkerheden vedr. afgrænsningen bør dette nok ikke foranledige fjernelse af træerne. Aftalt: At der ikke foretages yderligere nyplantning indenfor højzonen dvs. ca. 12 m. fra højeste pkt. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget uregelmæssig og udflydende. Bevokset med løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)