Rævebakke

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141104-4

Fredningsnr.
22155

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Lav høj på bakketop, 1 x 15 m, udfyldt til alle sider. Med store graner i plantage.
Undersøgelsehistorie

1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Plads for en Høj, Skovgaard, Hornslet S, Østerlisbjerg H, Randers A. Paa den saakaldte Rævebakke har der forhen været en mindre Høj, som næppe kjendes. Fodsteen eller andre Steen sees ikke. Rundtom og ovenpaa den er der anlagt en Plantning af Naaletræer. Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lav Høj paa Bakketop, 1 x 15 m, udflydt til alle Sider. Med store Graner i Plantage.

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Rævebakke". Højen henligger i stormfældet område og har ikke kunnet besigtiges og måles i nødvendigt omfang. De væltede træer har efterladt mange rodvæltere. Hele området er desuden totalt dækket af brombær som undervegetation. Ny aftale: På grundlag af at ejeren ønsker at rydde stykket for træer samt undervegetation for at foretage nybeplantning inden forår 1983 aftaltes at: Højen besigtiges og opmåles efter 1.11.1982. I forbindelse hermed aftales mere præcist hvordan og hvor tæt nyplantningen skal være. Ejer er indforstået med 5 m.-regel. Ejer ønsker medd. inden genbesigt. Genbesigtigelse 9.8.1982: Besigtiget efter rydning af stormfældet område jvf. aftale af 18.05.1982 med ejer. Højen temmelig udflydt. 2/3 dækket af brombær. Et par stubbe vil blive skubbet tilbage i opr. position ved nyplantningen af området. Der blev aftalt en 5 m.-zone uden om højen, indenfor hvilken der ikke må plantes. Ejer afmærkede under besigtigelsen denne zone med nedrammede pæle. HPB Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med krat og løvtræer.