Eskerod
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141104-14

Fredningsnr.
22157

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 15 m. Overfladen ujævn efter plantninger. En fjerdedel bortgra- vet. Bevokset med gran i plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af en Høj, Eskerod B, Hornslet S, Østerlisbjerg H, Randers A. Resterne af Højen ligge nu i en Granskov; men for 30 Aar siden var Højen dyrket paa dens vestlige Halvdel, hvor nu staa store Gran. Den østlige Halvdeel har været bortført i lang Tid, og her staa nu store Bøge. Fodstenene, hvoraf et Par Stykker sees, have været større Koltringer. Bevoksning: 1988: Nålekrat/-træer

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1½ x 15 m. Overfladen ujævn efter Plantningen. Med Gran i Plantage. 1/4 bortgravet.

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Længde i N-S. Overfladen og siderne ret ujævne. Næsten ufremkommelig p.g.a. vegetationens tæthed og faldne grene. Tilsyneladende tidl. noget afgravet i østsiden. Genbesigtigelse 1.6.1988: Der er for nylig tyndet ud i beplantningen og de omhuggede træer ligger på højen. CHB Bevoksning: 1988: Nålekrat/-træer

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er helt dækket af små grantræer, birk, ahorn, krat, bregner mm.

Litteraturhenvisninger  (0)