Krajbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141104-30

Fredningsnr.
22152

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 1,5 x 10,5 m. Overfladen meget stenet. I krat.
Undersøgelsehistorie  (13)
1894 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, Krajbjerg B, Hornslet S, Østerlisbjerg H, Randers A. Højen ligger i et Hjørne af et Krat. Den er ubrudt og overgroet med Hassel, Torn og Kratbuske. Dens hele Overflade er afdækket med Brosteen. [[Fredet]] Bevoksning: 1988: Løvtræer.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 10 1/2 m. Overfl. meget stenet. I Krat.

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Længde i Ø-V. Højde målt fra syd. Overfladen ret stenet. Tæt bevoksning af 10-15 m. høje hassel- og hyldetræer m.v. Ret ufremkommelig. Genbesigtigelse 1.6.1988: Indtil højfoden ligger en del iblandt store marksten (henlæggelsen må ligge en del år tilbage). På marken vest for højen (indtil en afstand på ca. 5 m. fra højfoden) er for ca. 4 år siden plantet ædelgran. Sag ? CHB Bevoksning: 1988: Løvtræer.

1983 Tinglysning
Journal nr.: F. 53-5864
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1983 Aflysning
Journal nr.: F. 53-5864
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1983 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 5137/83
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 5137/83; FFF F. 53-5864. Sb. 14.11.04-30. Fredet gravhøj (ændring af matr.nr.) Krajbjerg. Sb. 14.11.04-30. Brev af 29/06/1983 fra FST. Vedlagt sagen: Korrespondance af d. 29/6 1983 ml. FFF, og N01. Kopi af rettelsesblad vedr. gravhøjen 2215:2, Krajbjerg, Hornslet sogn, Århus amt.

1983 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 5137/83
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nyt. matr. nr.

1983 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F. 53-5864
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Nordsiden lidt ødelagt i gammel tid. Højen er bevokset med en del løvtræer - heriblandt flere væltede og nogle som har tabt grene.

Litteraturhenvisninger  (0)