Skt. Nicolai kilde
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141104-32

Fredningsnr.
221511

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Kirke, Middelalder (dateret 1400 - 1535 e.Kr.)

Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
S. NIKOLAJ KIRKETOMT Ruinen, der er orienteret i øst-vest, måler ca. 18-20 m x 9-10 m. Ruinen rummer rester af murværk af marksten og tegl- sten i kalkmørtel, som i nordsiden når op til 1 m over terræn. Iøvrigt ligger der store mængder af sten hen over tomten, der delvis er tilgroet med hyld og røn. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (6)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ruin af Sct. Nikolaj eller Nilaus' Kirke paa Krajbjerg Mark. Kirkens Indre er fyldt [af] Marksteen af alle Størrelser. Dens Bund eller Gulv kan slet ikke sees. Murerne ere opførte af godt Kalk, Munkesteen, Marksteen og Skjærver. De staa sammenhængende hele Kirken rundt og ere 4' tykke og fra 2 til 3' høje. Grundstenene sees ikke tydeligt, saa det er ikke afgjort om nogle af dem ere mærkværdige. De synes udvendigt at være skjulte af Kirkegaardsjorden og nedfalden Ruingruus. Begge Døraabninger sees [3'6''); men Tærskelstenen sees ikke. Ruinen foreslaaes ryddet og fredet. Sct. Nilaus eller Nikolaus's Kilde, Krajbjerg B, Hornslet. Tæt ved Kirkeruinen mod Vest ved Kjærdraget laa en Helligkilde, hvortil man valfartede lang Vej fra. En Kone i Balle fortæller, at mens hun for 40 Aar siden var en ung Pige, var Kilden meget søgt. Før Kilden tilkastedes, saaes her en Mængde Pjalter og meget andet, saasom Pinde og Potteskaar. Drengene søgte ivrigt efter Skillinger der. Jeg kunde ikke finde det bestemte Sted; men der er flere bosiddende Folk der i Byen, som bestemt kan paavise Kilden. Fredlysningen foreslaaes om muligt udstrakt ogsaa til Kilden.

1963 Registrering via historisk dokumentation
Uspecificeret institution
På Drorup mark ved Krajbjerg findes ruinen af Skt. Nicolai kapel. Det har haft et langhus med tresidet østafslutning. De 1,3 m tykke mure af kamp og munkesten stod endnu ved 1800-tallets slutning i en højde af ca. 1 m. Tæt ved ruinen mod nord har der været en hellig kilde, Skt. Nicolai kilde, som endnu besøgtes ved midten af 1800-tallet.

1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Ruinen, der er orienteret i øst-vest, måler ca. 18-20 m x 9-10 m. Ruinen rummer rester af murværk af marksten og teglsten i kalkmørtel, som i nordsiden når op til 1 m over terræn. Iøvrigt ligger der store mængder af sten hen over tomten, der delvis er tilgroet med hyld og røn. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"S. Nikolaj Kapel". Bevaringstilstand som omtalt på fredningskort. Tomten er særlig i den vestlige og østlige ende dækket af sten. I øst op til ca. 1 m.'s højde; i V op til 2 m.'s højde. P.g.a. stendyngerne og alm. forfald er det vanskeligt at følge det nøjagtige vægforløb. Østenden har muligvis været buet. Ca. 7 m. fra vestenden i S har der været indgang. Centerdelen dækket af tæt krat. Affald: Ved NØ-hjørnet ligger en del halm. Desuden spor efter løbsk markafbrænding. Ny aftale: Det blev henstillet at 1) halm fjernes, 2) der pløjes bælte om anlægget før evt. markafbrænding.

2003 Registreringsprojekt/ødekirker
Kulturhistorisk Museum Randers
Sagnet fortæller, at en lokal stormand blev så ophidset, da præsten en søndag kom for sent til prædikenen, at han dræbte ham foran alteret. Dette drab vanhelligede kirken i en sådan grad, at man lod bygningen nedrive.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden halm og uden markafbrænding. Ruinen er helt groet til med tjørn.

Litteraturhenvisninger  (1)
Trap Danmark VII, 2, Randers Amt
1963