Savmølle Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141104-35

Fredningsnr.
221510

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,5 x 7 m; den synes for en stor del at bestå af sten; i østsiden en større lavning efter stentagning. Bevokset med store bøge, i skov. (11.10.2000: ovenstående er teksten fra det blå kort - den er øjensynlig forkert) NMI.: Tilføjet 1957, jvf. 714/57: Høj, 2 x 15 x 20 m; noget uregelmæssig. Bevokset med graner i skov. (ovenstående tekst er tinglyst i 1957)
Undersøgelsehistorie  (8)
1957 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 15 x 20 m; noget uregelmæssig. Bevokset med graner i skov. Tilføjet 1957, jfr. j.nr. 714/57.

1957 Museal besigtigelse
Journal nr.: 714/57; 1079/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 714/57; 1079/56. Sb. 14.11.04-35. Højen besigtiget 4/4 57. Det er en noget uregelmæssig Høj, ca. 20x15 m, 2 m høj, bevokset med Graner i Skov. Fredningsværdig. Ligger paa Matr. Nr. 6a af Eskerod og tilhører Grd Torben Knuth, Vosnæsgaard pr. Løgten Vedlagt sagen: Korrespondance af d. 24/10; 27/10 1956 og d. 7/5 1957 ml. Dommer A. Fog, Fredningsnævnet for Randers Amtsrådskreds, Mariager, og N01. Besigtigelsesnotat af d. 4/4 1957 fra Th. Mathiassen, N01.

1957 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1957 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Savmølle skov. Høj af uregelmæssig form, ca 20x15 m, 2 m høj. Jfr. 714/57. [[Fredet]]

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj. Længde i N-S. Højest og bredest i nordenden. Tildels dækket af stormfældede træer og rodvæltere. En ældre rævegrav ved den SØ-lige ende. Sydendens tværmål kan ikke opgives p.g.a. væltede træer. Genbesigtigelse 1.6.1988: Området ryddet og tilplantet med rødgran. Bortset fra et enkelt sted er 5 m.-zonen overholdt. CHB Bevoksning: 1988: Nålekrat/-træer.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med bregner, hindbær, brombær og anden lav bevoksning. Granerne er fældet.

Litteraturhenvisninger  (0)