Kaldal Høj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141106-3

Fredningsnr.
221636

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
C-højen tinglyst 1989 med følgende tekst: ********************************** Høj, "Kaldal Høj", 8,7 x 11,5 m stor og 1,1 m høj. Toppen affladet. Den nordlige trediedel bortgravet ca. 1981. Fra højens top mod Ø går et dige.
Undersøgelsehistorie  (6)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af en Høj. Tæt ved Mørke Mølle var forhen en Høj, hvoraf nu kun sees en Ubetydelighed. Om den har været bundbrudt vides ikke. Om Fund vides intet. Bevoksning: 1982: Græs

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kaldal Høj. Den nordøstlige 1/4 af en lille Høj, mod Syd op til et Dige, mod Vest til en Husvæg; 1 m høj, græsklædt.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Kaldal Høj", længde i Ø/V. Højen er affladiget på toppen. Den N-ligste trediedel bortgravet i nyere tid (skåret fremstår friskt). Diget mod Ø går op over siden af højen og flugter med toppen. Tidligere noget afgravet mod V. Hedeområdet omkring højen er noget afgravet. En stendynge henligger på NØ-kvadrant, hegnspæle og en bølgeblikplade på den SV-lige kvadrant. De centrale dele tilsyneladende ikke beskadigede. Den må fortsat anses for at have videnskabelig værdi, hvilket set i kombination med udsigtsværdien bør foranledige yderligere sikring. Tidl. ikke-fredningsværdig. ** Seværdighedsforklaring ** Selve højen er ikke synderlig seværdig. Den gamle blikpladebeklædte mølle (forfalden og ude af drift) ligger på en ophøjet, kunstig banke ca. 20 m. NV for højen. Udsigten er dog fin ud over det stærkt kuperede terræn mod N, Ø og S og Mørke By mod V. Bevoksning: 1982: Græs

1989 Tinglysning
Journal nr.: 6111-0195
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1989 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6111-0195
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, "Kaldal Høj", 8,7 x 11,5 m stor og 1,1 m høj. Toppen affladet. Den nordlige trediedel bortgravet ca. 1981. Fra højens top mod Ø går et dige.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden husvæg mod vest, stendynge på NØ-kvadrant og hegnspæle + blikplade på SV-lige kvadrant. Bevokset med et enkelt træ på toppen. Beliggende i græsmark/udyrket.

Litteraturhenvisninger  (0)