Ommestrup Gaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141106-9

Fredningsnr.
221634

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,6 x 13 m. Vestfod i mergelgrav, sti over top, ellers i tæt buskads.
Undersøgelsehistorie  (5)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, Ommestrup B, Mørke S, Østerlisbjerg H, Randers A. Højen er bygt paa en Bakke og har et Brud i Midten. Brudet er et Bundbrud. Der sees ingen Steen. Mod Vest er et Stykke af Højens Fod gledet ned i en Mærgelgrav, Højen er nu indesluttet af Plantninger. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 13 m i Diameter, 1,6 m høj. Vestfod i Mergelgrav, Sti over Top, ellers i tæt Buskads.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,7 x 16,0 x 12,0 m., længde (nuværende efter råstofudnyt. mod V) i N/S. Højens vestre halvdel omtrent helt forsvundet ved mergelgravning. Skrænten såvel som højen dækket af tæt løvkrat med mange døde grene. ********************************************** Genbesigtigelse 1988: Højen er - som resten af den omgivende, skovklædte bakke - fuldstændig uden bundvegetation. I bunden af den meget store, gamle råstof-grav, samt andre steder ved gårdens bygninger, står og ligger en mængde brugt og/eller kasseret materiel (bil- og traktordæk, pandeplader o.a. byggematerialer, skrot m.m.) samt (i mergelgraven) en gammel affaldsbunke, hovedsagelig bestående af aske. Der er ganske vist tale om §53-krænkende anbringelser, men taget i betragtning at her er tale om et overordentlig ydmygt fortidsminde og at enhver form for materialedeponering nær gården ville kræve §53-dispensation, bør vi her lukke ikke blot det ene men begge øjne. JGB Bevoksning: 1982: Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden sti over toppen. Højen er tæt bevokset med træer - intet græsdække.

Litteraturhenvisninger  (0)